egitimteknolojileriyaklasimyontem

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ

Hemen Kayıt Ol

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda en sık karşılaşılan problemler genellikle öğretmenin teknolojiyi sınıfta etkin kullanması ve müfredata entegre etmesiyle ilişkilidir. Öğretmen iyi bir öğrenme ortamı tasarımcısı olmalıdır.

Bu modülde katılımcılarımız,

  • TPACK, SAMR gibi eğitim teknolojileri yaklaşımlarının incelenmesi, müfredat ve profesyonel gelişimin bu yaklaşımlara göre yeniden tasarlanması,
  • Harmanlanmış öğrenme ve flipped classroom modelinin yanı sıra, maker hareketi, kodlama, arttırılmış gerçeklik, dijital hikayecilik, tasarım odaklı düşünme gibi trendlerin öğrenmedeki yerine kadar birçok farklı eğitim yaklaşımının incelenmesi ve derslere entegrasyonu, eğitimcilerin rehberliği eşliğinde pratik yapma fırsatı,
  • Öğrenme ortamı tasarlarken tasarım ögelerinin (hedefler – değerlendirme –  etkinlikler) belirlenmesi ve her birinin yapbozun bir parçası gibi birbirleriyle uyumlu çalışması için planlama yapma fırsatı bulacaklardır.

Teorik bilgiye dayanan bu modül eğitmenlerimizin yaratıcı fikirleriyle birleşerek bilgilerin pratiğe dökülmesiyle verilecektir. Katılımcılar tüm modelleri önceki bilgileriyle birleştirerek bir plan hazırlayacak ve her aşamayı anında verilen dönütler eşliğinde zihinlerinde oturtacaklardır.

Bu modül, bu alanda akademik yeterliliğini tamamlamış eğitmenler tarafından verilecektir.