dijitalvatandaslik

DİJİTAL VATANDAŞLIK

Hemen Kayıt Ol

21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler okulların iyi vatandaş yetiştirme sorumluluğunun yanı sıra ‘dijital vatandaş’ yetiştirme sorumluluğunu da getirmiştir. Öğrencilerin teknolojiden hem faydalanmaları hem de onu bazı normlara dikkat ederek kullanmaları yalnız onları değil aynı zamanda toplumu da ilgilendirir. Bu nedenle teknolojiyi kullanan herkesin ahlaki bakımdan ve güvenlik açısından son derece önem arz eden dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerekir.

Dijital vatandaş bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlanırı bilen, ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

Bu modülde katılımcılarla,

  • dijital vatandaş olma bilincinin öğrencilere etkili bir şekilde verilmesi konusunda nasıl rehberlik edebilecekleri,
  • metafor tekniği ile öğrencileriyle dijital vatandaşlığın 9 elementini günlük hayatlarındaki obje/olaylarla nasıl ilişkilendirecekleri,
  • yurt içi ve yurt dışı okullarda dijital vatandaşlıkla ilgili yapılan çalışmalar paylaşılacaktır.